Hjem

Innlandet utviklingslag i Tromsø Kommune, har sitt virkeområde på fastlandet, på sørsiden av Tromsdalen, fra Solligårdselva til og med Hundbergan. Området har en del jord- og skogsbruk, men det er også industri under etablering (Olavsvern).

Laget har for tiden fokus på de utfordringene som oppstår når økt trafikk skaper farlige situasjoner for folk og dyr.

Innhold på vår hjemmeside:

 

Om Innlandet Utviklingslag

Les mer -->

Hvem sitter i styret?

Les mer -->

Aktiviteter i laget

Les mer -->

- Veisikring

Les mer -->

- Aktiviteter

Les mer -->

Kalender

Les mer -->

Referater fra møter m.m.

Les mer -->

Kontaktinformasjon

Les mer -->

 

 

 

Asfaltfabrikk Olavsvern

 

Innlandet utviklingslag er sterkt engasjert i saken om asfaltfabrikk på Olavsvern, da dette er en sak som vil påvirke området i stor grad.

Vi mener at bygda og tilfartsvegene ikke egner seg for tungtrafikk, både pga. veiens kvalitet, men også fordi all innkommende og utgående

trafikk går langs samme trasé og beboere dermed blir dobbelt belastet.

Berg-Sandvika-Ramfjordnes er en bynær grønn oase med landbruk, og hvite strender. Området har en særegen kvalitet som ikke er forenlig

med tungindustri, tungtrafikk, støy, støv og forurensning.

 

 

Utviklingslaget har sendt inn sine merknader til Tromsø kommune i flere omganger, uten å få gehør for disse. Vårt tilsvar da saken var ute på

høring kan i sin helhet leses her: Uttalelse søknad om etablering av mobil asfaltfabrikk Olavsvern

 

På tross av dette ga administrasjonen i kommunen sin godkjenning til oppstart, og vi har påklaget den avgjørelsen. Underskriftskampanje ble

opprettet for å få saken opp til politisk behandling i kommunestyret og på få timer kom det inn nesten 500 underskrifter.

 

Vi fortsetter å følge opp denne saken og anbefaler alle som blir berørt til å engasjere seg videre. Anbefaler samtlige engasjerte å følge saken

på våre facebook sider for jevnlige oppdateringer.

 

Innlandet

Utviklingslag

Kontakt:

Innlandsvegen 308, 9021 Tromsdalen

99 55 85 61

post@innlandetutviklingslag.no